Mest stillede spørgsmål:

Reducere virus og bakterier

Dansk produceret luftrenser

Vinder af EU's miljøpris

Kræver kun stikkontakt

Eftersom anvendelsen af UV-C lys og ozon (O3) stadig er ukendt for et flertal af danskere, vil vi her forsøge at give svar på nogle af de spørgsmål vi ofte støder på i løbet af vores daglige virke.

Vær venligst opmærksom på,: -Hvis der anvendes ren ilt/oxygen i forbindelse med et mindre lokale, kan samtidig brug af MAC500s, grundet et højere ilt indhold i det pågældende rum, medfører at der kan produceres et højere niveau af ozon, som kan virke generende, der vil dog stadig ikke kunne produceres mere ozon end tilladt.

MAC500s er IKKE en ozongenerator. Med ozongenerator forstås; ozon produktion ved højspænding - hvilket medføre produktion af den uønskede gasart NOX.

MAC500s er udelukkende baseret på UV-C lys, som er naturens egen rengørings middel, som frembringes af solens stråler.​

Ofte stillede spørgsmål:

Jeg vil meget gerne her have lov til at uddybe..

- hvad der er specielt ved MAC500s luftbehandlings apparat.

MAC500s er en luftrenser/behandler som arbejder alene ved hjælp af Ultraviolet lys med meget korte bølgelængder, der forefindes ikke noget filter i maskinen, da det er producentens opfattelse, at en ophobning på et filter er farligere end noget andet, min opfattelse er ligeledes at de fleste partikler er ufarlige når blot de er steriliseret.

Maskinen er udført med en lampe som producenten JIMCO A/S selv har konstrueret,
Denne UV-C lampe er sammensat af to typer quartz glas, hvilket betyder at vi har mulighed for i en og samme lampe at have to bølgelængder samtidig, dette bevirker at vi sterilisere den gennemstrømmende luft, med ca. 85% af lampen og, og de sidste 15% af lampen omdanne en del af de 20% oxygen vi har tilstede i luften til et redox, som er (O3), også kaldet ozon. Lampens levetid er 8.000 timer  - ca. 1 år

MAC500s er indrettet på en sådan måde, at det ikke er muligt at over producere ozon, da ozon ligeledes tilintetgøres i maskinen. Da vi ved hjælp af UV-lys producere ozon er sikre på at der også sker en ion bytning, hvilket forklare, at vi i en del tilfælde, har set, at også hudlidelser har kunnet lindres.

Vores forklaring på at MAC500s lindre problemer med Astma, KOL og allergiske symptomer, er grundet det forhøjede REDOX i rummet, som er lig med hvad der er udendørs samt at der forekommer en Ionbytning.

(I gamle dage når personer havde luftvejs problemer, blev de her fra Danmark sendt til Kongsberg i Norge, her lå der sanatorier. Grunden til at sanatorier lå der? - var ganske simpelt; -at ozon-koncentrationen var meget højere der, end her i Danmark)

(Er du klar over, at der er ozon i luften når du går uden for din dør.

Når du hænger dit sengetøj til tørre udenfor, så dufter det dejligt friskt – det dufter af ozon )

Har du lagt mærke til, hvor ren og frisk luften er efter et tordenvejr? – det skyldes at når det lyner, så frigøres der i de elektriske spændinger ozon. Da ozon er tungere end luft daler det ned på jorden, og man siger når man kommer ud efter et tordenvejr : ”hvor har det dog frisket op”, det er simpelthen ozon du kan lugte.

Luftrenseren MAC500s laver 80 % mindre ozon end hvad der er i luften, hvis du går uden for din dør.

Det er ikke ukendt, at i private hjem og ikke mindst hospitaler, er der meget elektrisk udstyr, som gør at mængden af positiv og negativ Ioner er uens, dette forhold er ikke sundt samt sår har svært ved at hele.

Det er ligeledes almindeligt kendt at mennesker med Astmatiske lidelser for det bedre, jo hører i atmosfæren de befinder sig, dette begrundes med et forhøjet niveau af Ozon.

Det som mange ikke tænker på er, at vi i 70'erne efterisolerede vores huse, uden tanke for udluftning, dette forhold har en stor del af skylden for vores allergiske børn i dag.

Med Venlig Hilsen
​Marlene Olsen

Da blot en brøkdel af spørgsmålene omkring UV-C lys og ozon har fundet vej til disse sider, er du naturligvis altid velkommen til at kontakte os såfremt dine spørgsmål ikke er blevet besvaret her på siden.​

Er dette emne spændende?​

Måske du også kunne være interesseret i at læse om...

Brug for inspiration til brug af MAC500s?

Se hvordan du anvender den

Kontakt os - Det første skridt på vej til renere luft!

 
 
 
 
 
Vælg område: *

 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Kan man selv skifte lampen ud?​

Det korte svar: JA det kan man. Se denne video for instruktioner.

Jeg har h​ørt, at det e​r livsfa​rligt at opholde s​ig i lok​aler, hvor der er ozon, produceret med en ozongenerato​r. Er det rigtigt?​

Det er vigtigt at forstå, at ozonen er en vigtig bestanddel af menneskets natur og at vi ikke ville kunne overleve uden denne gasart. Dertil skal man også være klar over, at OZON er et oxidationsmiddel og som følge deraf skal ozon anvendes med omtanke. Som nævnt i svaret på ovenstående spørgsmål er der ved normal brug ikke problemer med luftrenserne.

JIMCO A/S har i mere end 20 år udviklet apparater, som producerer den mest miljøvenlige form for ozon der findes. Teknikken er baseret på UV-C lys, som igen er udviklet ud fra de stråler fra solen der er ozonproducerende. Dette bevirker, at der kun produceres ren ozon og ikke som i højspændingsproducerende enheder som kopimaskiner, svejseanlæg osv. Hvor der tillige med ozonen produceres NOX (kvælstofilter). NOX kan gå i blodbanerne med stor skade på helbredet til følge.

Et sanerings firma jeg kender siger, at man ikke kan opholde sig i et rum, der bliver behandlet med ozon, da det kan give hududslæt?

JIMCO A/S kender ingen eksempler på udslag i huden ved brugen af lysproduceret ozon. Det er korrekt, at når et rum lugtsaneres ved hjælp af ozon og der bruges eksempelvis en eller flere luftrensere model OZ1000 eller OZ2000, er det tilrådeligt at der ikke opholder sig personale i rummet under behandlingen. Ophold i lokaler der behandles med disse 2 luftrensere vil bevirke, at øjne og hals kan udtørre og blive irritable, da disse maskiner kan udvikle et ozonindhold, som ligger over grænseværdierne.

Vi kan i den forbindelse meddele, at danske skadeservice firmaer er i gang med at overgå til JIMCO lysproduceret ozon, netop af den årsag, at højspændingsproduceret ozon er meget sundhedsskadeligt.

Hvis man har købt en luftrenser til kontoret eller hjemmet, hvad sker der så hvis den producerer mere ozon end nødvendigt?​

Hvis man føler luftrenserne laver et overskud af ozon, efter denne i princippet er færdig med at gøre rent, og man glemmer at slukke for maskinen, er der ingen fare på nogen måde, da det ikke er muligt at lave et stort overskud af ozon med denne model.

Lugtgrænsen for ozon er ca. 0,02 ppm, hvorefter ozonen begynder, at lugte ligesom en kopimaskine, der har kopieret mange kopier i træk. Arbejdstilsynets grænse for ozon i arbejdsrum er 0,1ppm, det vil sige 5 gange den mængde, der skal til for at man kan lugte ozon.
​-Det er ikke muligt for en luftrenser model MAC500, at producere den mængde ozon, der skal til for at komme over Arbejdstilsynets grænse.

Luftrenserne model OZ1000 og OZ2000 er kraftigere modeller, der mere er beregnet til, ”chokbehandling” af lokaler, biler, containere mv. Disse luftrensere er beregnet til at danne et ozonoverskud i lokalet, hvorefter luftrenseren slukkes. Står en af disse to modeller i det samme lokale for længe kan der opnås en ozonmængde der overstiger Arbejdstilsynets grænse. Det frarådes derfor, at der opholder sig mennesker i lokalet, mens der behandles med ozon.

I flere opslagsværker står, at ozon er skadeligt for dyr og planter, på hvilken måde?

Anvendes ozon i forbindelse med dyr og planter er det vigtigt, at ozonen bruges korrekt. JIMCO har erfaring indenfor følgende områder:

Fiskeopdræt:

Her tilsættes lysproduceret ozon for at gøre vandet klarere – fjerne belægninger fra bassinkanter og fjerne sygdomme fra fisk med en bedre foderkvotient til følge. Disse resultater kan ikke opnås med højspændingsozon (coronaozon).

Kyllingeopdræt:

Her tilsættes ozon via UV-C lys gennem indblæsningskanaler med sterilisering af luften til følge. Ozonen lægger ligeledes et beskyttelsesdække over dyrene, hvorved smittefaren minimeres.

Væksthuse:

Her tilsættes lysproduceret ozon med fjernelse af svampespore til følge samt minimering af smittefare planterne imellem. Behandlingen skal foregå i de lyse timer, da fotosyntesen har en indvirkning på brugen af ozon. Ligeledes tilsættes vandingsvand ozon for at hindre, at svampesporer smitter gennem vandingen.

Vi må derfor konstatere, at ozon ikke er skadeligt for dyr og planter ved korrekt benyttelse, tværtimod.

Når man fjerner røglugt med Luftrenserne, kommer lugten så igen?

Lugt kommer ikke tilbage efter behandling med Jimco luftrensere. Det er således, at ozon har den egenskab at nå alle hulrum samt ned i tæpper, bag paneler osv. Dette medfører, at fedtstoffer samt andre aromatiske belægninger bliver bortoxideret og kan derfor ikke vende tilbage, medmindre der fortsat er en kilde til lugten. Det er derfor vigtigt, at der er foregået en normal rengøring af det, som ønskes behandlet og at kilden til lugten fjernes.

Når man fjerner røglugten med en luftrenser, hvilke stoffer er der tilbage efter behandlingen?

Med luftrenseren MAC500s steriliseres luften, hvilket bevirker at eventuelle kim virus og bakterier reduceres. Der produceres ligeledes en ganske lille mængde ozon, som har til formål at fjerne lugten fra luften samt på overfladen i rummet. Det, som kommer ud af maskinen, er derfor overvejende steriliseret luft, samt ozon.

Et eventuelt affaldsprodukt dannes først ude i rummet efter oxidationsprocessen i form af kultveilte og vand, dog i så små mængder, at det vil være vanskeligt at måle. Det er i den forbindelse vigtigt at fastslå, at når et menneske ånder, er der ligeledes CO2 i udåndingsluften. Det skal derfor understreges, at der ikke dannes stoffer som er fremmede eller skadelige for mennesket.

Med hensyn til OZ1000 og OZ2000 er det overvejende ozonproduktion disse maskiner leverer. De er dog også steriliserende, da begge modeller har lamper der indeholder bølgelængder, som har steriliserende virkning.

Kommer muglugt igen efter endt behandling?

Nej, det gør den ikke hvis "kilden" til lugten er væk.

Det siges at lungerne påvirkes af indtagelse af ozon, hvilken indvirkning har det på helbredet?

Det er rigtigt, at lungerne påvirkes ved vedvarende belastning med ozonholdig luft, dog er det et spørgsmål om koncentrationer. Der er i EU et loft for, hvor meget ozon der må være i et lokale, hvor der opholder sig mennesker. Dette loft er på 0,1ppm (det samme som Arbejdstilsynets grænse), hvilket er et forholdsvis højt niveau.

Der er normalt ingen grund til at have så højt et indhold. Hvis blot en smule ozon er til stede, har man et oxidations potentiale, med et langt bedre indeklima til følge. Derfor anbefales MAC500 til kontorer og private hjem, ved større lokaler kan der dog indsættes en luftrenser model OZ1000 uden, at det er den grund bliver sundhedsskadeligt, på grund af at store lokaler kræver mere ozon

Kan gummi og elektriske ledninger tage skade, hvis der er ozon til stede?

Det er korrekt, at ozon angriber alt organisk materiale. Dog er der stor forskel på, om det er en vedvarende belastning eller blot en behandling. Der er ingen risiko ved at behandle en bil med OZ luftrensere. Det er dog ikke tilrådeligt at behandle en bil mere end én gang. Det bør bemærkes, at det kun er ved meget høje koncentrationer, at der er fare for at ledninger og lignende tager skade. Der er derfor ingen risiko i kontorlokaler og private hjem, da luftrenserne ikke er kraftige nok til at fylde så store lokaler med så høje koncentrationer af ozon, at ledninger og gummi kan tage skade.

Kan en OZ2000 ødelægge bygningsdele og tekniske installationer i en ejendom, behandlet op imod 3 døgn??

Svaret er NEJ:

Forklaringen er som følger:
​OZ2000 har en ozon produktion på 0,28 mg/m3 luft maskinen producere, maskinen cirkulere 68,2 m3 pr time hvilket giver en total ozon produktion pr time på 0,28mg x 68,2 m3 = 19mg pr time, hvis man tager denne produktion og spreder ud i et hus på 175 m2 hvor der er 2,5 meter til loftet så har vi et totalt rumindhold på 437,5 m3 luft som vi skal have ozonen fortyndet ud i, det betyder så at vi tager 19mg ozon pr time og dividere med 437,5 m3 rumluft, giver det et maximalt ozon indhold på 0,043 mg pr m3 i rummet.

0,043 mg skal divideres med 2 for at få tallet i ppm/m3 det betyder at vi maximalt kan have et indhold på 0,021 ppm i rummet, den værdi er ca det halve af hvad der er i naturen en ganske almindelig sommerdag.​

Kontakt AIR-TECH i dag

​AIR-TECH.dk ApS

Firmaadresse: Mjølbyvej 7, 5900 Rudkøbing

CVR: 21727199

Telefon: 40 51 99 33

E-mail: air-tech@air-tech.dk

fb-24   linkedin-24