​Plejehjem og bosteder​

Reducere virus og bakterier

Dansk produceret luftrenser

Vinder af EU's miljøpris

Kræver kun stikkontakt

Her på siden kan du se gode anmeldelser fra plejehjem og bosteder.​

​Dagcenter lod brugerne ryge – og forbedrede indeklimaet

​På Demensdagcentret Rytterkasernen er rygning et must for en del af brugerne. For at opnå dispensation fra rygeforbuddet i offentlige bygninger har man investeret i en luftrenser, der forbedrer indeklima og arbejdsmiljø ved; -At reducere virus, bakterier, skimmelsvampesporer samt diverse "lugte"

​Rytterkasernen i Odense tilbyder dagaktiviteter for demensramte ældre med egen bolig. Da mange af brugerne ryger, fik rygeforbuddet i offentlige bygninger en blandet modtagelse hos personalet. På den ene side var man klar over, at den ofte tætte tobaksrøg i aktivitetlokalerne på virkede indeklimaet og arbejdsmiljøet – men omvendt var man også klar over, at flere brugere ikke længere ville benytte institutionen, hvis ikke de måtte ryge. Det satte ifølge aktivitetsmedarbejder Anne Hansen tanker i gang hos personalet.

– En del af os kan ikke tåle røg; men omvendt stod det hurtigt klart, at en række brugere ville komme her mindre eller slet ikke, hvis ikke de måtte ryge. Som en plejehjemsforebyggende institution, der udfylder en vigtig rolle for demente og ofte ensomme ældre, vil vi gå langt for at fastholde vore brugere, så i tiden op til rygeforbuddets ikrafttrædelse gjorde vi os store anstrengelser for at finde en løsning, siger hun.

Luftrenser løste problemet

Dagcentrets personale vidste, at det var muligt at opnå dispensation fra forbuddet på samme måde som eksempelvis psykiatriske afdelinger. Imidlertid ville det kræve, at særlige forholdsregler blev taget for at dæmme op for rygningens negative påvirkning af indeklimaet. – Skulle vi opnå dispensation, måtte vi finde en teknisk løsning, der kunne afhjælpe de gener og risici, som rygningen forårsager hos ikkerygere. Efter at have undersøgt markedet fandt vi frem

til luftrenseren Jimco MAC500s, som allerede dengang blev benyttet af mange institutioner, forklarer Anne Hansen.

Luftrenseren, som personalet blev præsenteret for, er på størrelse med en skotøjsæske og koster godt 3.500 kr. + moms. Ved hjælp af ultraviolette stråler forbrænder den bl.a. virus, bakterier og svampe i luften. Teknologien er patenteret af Rudkøbing-virksomheden Jimco A/S, der udvikler og producerer luft- og vandrensningsanlæg til kunder over hele verden; og MAC500s anvendes bl.a. i rygerum, storkøkkener og linneddepoter samt på sygehuse og plejehjem. Desuden benyttes produktet i private hjem, hovedsagelig hos astma- og allergiramte, hvor det eliminerer bl.a. skimmel og pollen, samt hos supermarkeder og grønthandlere, hvor luftrensere reducerer bakteriekoncentrationen og derved forlænger især økologiske fødevarers holdbarhed.

​Skeptisk i starten

​Anne Hansen lægger ikke skjul på, at selvom produktet benyttes i mange institutioner, var hun skeptisk, da hun først blev præsenteret for MAC500s. – Vi tvivlede på, om maskinen virkelig kunne fjerne røggenerne; men efter at have fået den demonstreret var vi ikke i tvivl. Med luftrenseren tændt kan to personer ryge i vores opholdsstues rygehjørne, uden at det kan lugtes eller mærkes af andre, der opholder sig i rummet, siger hun.

Hos Rytterkasernen lægger man også vægt på, at luftrenseren afhjælper diverse lugtgener, og at den ifølge laboratorietests kan modvirke infektioner og smitteoverførende vira. Dette er alt sammen muligt, fordi den luft, der passerer igennem maskinen, desinficeres. Dermed dræbes bakterier. – Ofte er mange mennesker ad gangen samlet i opholdsstuen, og samtidig er ældre i kraft af nedsat immunforsvar typisk mere modtagelige over for forkølelse, influenza og infektioner. Derfor er det væsentligt, at luftrenseren skaber et bedre indeklima og reducerer smittefaren – ikke mindst i en tid, hvor man konstant hører om Influenza A, forklarer Anne Hansen. Ifølge aktivitetsmedarbejderen har såvel brugere som personale glæde af luftrenseren. – Vi har fastholdt borgere, som ville blive meget ensomme, hvis ikke de kom her tre gange ugentligt – og det uden samtidig at udsætte brugere og personale for gener og helbredsrisici. Samtidig har vi fået et generelt bedre indeklima og forebygger luftoverført smitte, så alt i alt er vi godt tilfredse, slutter hun.​

Bjarne N Nielsen - Marielund​

​Marielund er et socialpsykiatrisk center. En del af vores beboere ryger meget og enkelte kan være inkontinente, hvilket prægede vort indeklima i form af røggener og ubehagelig lugt.

Vi havde i en periode på 2 uger afprøvet 3 stk. MAC500s kompaktrensere. Vi oplevede straks en markant bedring i vort indeklima, i form af mindre røg og lugtgener.

Vi har derfor valgt foreløbigt at investerer i 20 stk. MAC500s kompaktrensere, som vi og vore beboere er yderst tilfredse med. Vi kan give MAC500s vores bedste anbefalinger. 

Er dette emne spændende?​

Måske du også kunne være interesseret i at læse om...

Brug for inspiration til brug af MAC500s?

Se hvordan du anvender den

Kontakt os - Det første skridt på vej til renere luft!

 
 
 
 
 
Vælg område: *

 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

En del af ældreplejen i Aarhus Kommune - valgte i første omgang at købe 10 stk. MAC500s

​Dette på basis af leder- og medarbejdertilbagemeldinger efter en prøveperiode.

Det var tilbagemeldinger som:

 • ​​Fra en arbejdsmiljøleder i plejehjem:
 • ​Røg lugt trænger ikke ud fra lejlighed til fællesrum.
 • ​Tøj lugter ikke af røg, selv efter man har befundet sig i 1 time i rygerlejlighed.
 • ​Medarbejdere som er astmatikker oplever væsentlig mindre gener.
 • ​Medarbejdere oplever generel mindre røg gener hos borger der er ryger.
 • ​Borgere som selv ryger oplever mindre røggener i kraft af mindre hoste.
 • ​Pårørende til ryger oplever røggenerne er væsentlig mindre.
 • ​Efter afprøvnings perioden er stoppet, efterspørger mange apparatet

Og fra hjemmeplejen:

 • ​Lugt af gammel røg / urin betydeligt forbedret – man fornemmer tydelig forskel – den tunge lugter væk
 • ​Hjulpet rigtig meget hos storryger- hvor den har stået 14 dage. Prøvet den i urinlugtende hjem også, hvor den også gjorde stor positiv forskel
 • ​Stået i et hjem hvor begge ægtefæller storryger – dårligt udluftning. Begge ægtefæller bemærker at de ikke har hovedpine længere og at luften i hjemmet er blevet markant bedre. Noget hjælperne også har bemærket os sat stor pris på

​​Senere har vi mere end 4-dobbelt sortimentet, da medarbejderne har været yderst tilfredse med de først indkøbte rensere

​Som med enhver anden teknologi er der visse forudsætninger, der skal være opfyldt for det gode resultat i praksis. Iagttages disse, gør renseren en kæmpeforskel i borgers hverdag og i hjælpers arbejdsmiljø

​Med venlig hilsen​

Thomas Prahl

Konsulent​

Strategi & Udvikling

Arbejdsmiljø- og Sygefravær

Sundhed og Omsorg

Aarhus Kommune​

Brug af MAC500s i Juvelhuset. (socialpsykiatrisk botilbud)

​I Juvelhuset, som er et socialpsykiatrisk botilbud i Herlev Kommune, har vi brugt i mange år, nu.

Netop i vort område kan cigaretrøg være en belastning, og man blev hos os udsat for en hel del passiv rygning i fælles arealer og på gange. Et problem som var et emne på de fleste personalemøder, hvor det blev besluttet at vi ville gøre noget ved problematikken

Det at finde den bedste og mest effektive løsning er lidt af en jungle at begive sig ind i, noget vi fandt ud af hurtigt.

Vi forsøgte flere løsninger på at få renset luften i huset, dog uden den store succes. Enten var brugen forbundet med støj, eller også var der kun ringe effekt af den brugte løsning. Helt tilfældigt, og i et helt andet sammenhæng, stødte vi på JIMCO's løsning, som vi mente var endnu et forsøg værd. Vi fik maskiner på prøve, som vi stillede op i et par boliger.

Efter ganske få dages brug, blev det bemærket at de boliger vi havde stillet maskinerne op i, mærkbar havde fået en forbedret luftkvalitet. Efter nogle uger havde vi en evaluering af effektiviteten, og det blev besluttet at vi ville opstille en MAC500s hos rygerne i huset. Nu er husets luftkvalitet mærkbart forandret!

En yderligere gevinst var, at vi fandt ud af at vi, hvis vi opstillede en maskine i vort depot for frugt og grønt, undgik størstedelen af svampeangreb på varerne.

Socialpsykiatriske Botilbud Roesskovsvej​

​Inge Storm Pedersen

Forstander

Passiv rygning et stadig stigende arbejdsmiljøproblem i bl.a. det socialpsykiatriske felt. Ikke ryger udsættes daglig for passiv rygning på vores arbejdsplads. Det er ikke usædvanligt, at vore brugere ryger mellem 20-60 cigaretter om dagen, såvel som en del af personalegruppen også ryger. Trods ventilation er det ikke muligt for ikke-ryger at undgå påvirkningen af de skadelige stoffer i luften.

Ved en test af en ikke-ryger er der fundet stoffer svarende til et forbrug på 10 cigaretter dagligt. Vi har også oplevet, at gravide på vores arbejdsplads er blevet sygemeldt pga. det røgfyldte miljø.

Det er bekymrende, at ikke-ryger udsættes for en så massiv påvirkning, og det er umiddelbart uoverskueligt, hvilke menneskelige og økonomiske konsekvenser det på længere sigt kan få, såfremt vi ikke gør noget nu.

Umiddelbart vil det være en naturlig konsekvens at lave et totalt rygeforbud på fællesarealerne, men det løser ikke hele problemet. Vi har forsøgt at lave rygerum i nogle fællesgange, som også fungerer som mellemgang mellem bo-enhederne. Det betyder, at personalet er nød til at benytte disse, for at komme fra en bo-enhed til en anden. I brugerens egen lejlighed må der selvfølgelig ryges, og her foregår en stor del af kontaktpersonarbejdet.

Grundet ovenstående har vi søgt efter løsninger på problemet, og har fundet frem til en kompaktrenser MAC500s, der ser ud til at løse et væsentligt problem – passiv rygning. Kompaktrenseren indeholder en uv-c og ozon lampe, der nedbryder de skadelige stoffer fra cigaretrygning og omdanner dem til ilt og vand, såvel som den også fjerner lugtgenerne. Vi bad om at få testet kompaktrenseren af BST inden vi købte den, da vi var bekymrede for, om indholdet af ozon i luften kunne være skadeligt. Testresultatet viste at ozonindholdet i luften lå langt lavere en den laveste grænseværdi i opholdsrum.

Det har i forhold til dyre ventilationsanlæg – som alligevel ikke løser problemet – været en billig og effektiv løsning at anskaffe nogle MAC500s.

Sikkerhedsudvalget er orienteret om de problemstillinger vi står i, og den løsning på problemet vi her på Roerskovsvej er nået frem til.

Kontakt AIR-TECH i dag

​AIR-TECH.dk ApS

Firmaadresse: Mjølbyvej 7, 5900 Rudkøbing

CVR: 21727199

Telefon: 40 51 99 33

E-mail: air-tech@air-tech.dk

fb-24   linkedin-24